Sidsel Christel Bach

Sidsel Christel Bach

Service designer // Innovationskonsulent

Kompetencer

  • Brugerinvolvering
  • Design-thinking
  • Projektledelse og facilitering
  • Strategisk udvikling
  • Servicedesign
  • Netværksledelse 
  • Samskabelse
  • Forandringsledelse

Erfaring

Sidsel har en baggrund som brugercentreret designer med designthinking som DNA. Igennem de sidste 12 år har Sidsel arbejdet særligt indenfor social-, beskæftigelses- og integrations- samt med børn og unge-området, hvoraf de 5 år var som innovationskonsulent i Københavns Kommune. Her var Sidsel med til at skabe en intern konsulentenhed, som faciliterede samarbejder på tværs af kommunen og kørt 100+ innovationsprocesser og design sprints.

Sidsel flyttede sammen med sin familie fra København til Gl. Rye for 1 år siden, og nu efter endt barsel står hun på en skillevej, hvor hun skal til at definere sit nye arbejdsliv. Her er hun optaget af, hvordan vi kan bryde forældede strukturer og vaner og skabe nye, bæredygtige levemåder og fællesskaber. 

Med i Transistor fordi...

"Jeg er i Transistor, fordi jeg ikke kan lade være. Jeg næres af al den gode energi, der opstår, når vi er sammen. Jeg inspireres, og mine idéer bliver stærkere på grund netværkets mangfoldighed. 
Jeg føler mig meget privilegieret at være i et netværk med så mange dygtige, nysgerrige, ambitiøse og skønne mennesker med den vildeste skabertrang."